Language

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Schone uien, zonder vellen

Resultaten voor:

Home

Branches

Passie voor uw product Of het nu gaat om aardappels, uien, bloembollen of zaden; afzuiging helpt u bij het realiseren…

Systemen

Over ons

Wij zorgen voor schone lucht Met een afzuiginstallatie van Jongejans is schone lucht altijd binnen handbereik. Onze krachtige en duurzame…

Nieuws

Service

Service & onderhoud Met goed onderhoud aan uw Jongejans afzuiginstallatie, weet u dat uw installatie optimaal en veilig blijft functioneren.…

Contact

Nederland Jongejans Luchttechniek Breeuwersweg 51786 PG Den Helder Tel: +31 (0)223 66 06 66info@jongejans-luchttechniek.nl Verenigde staten JDC Extraction 527 W.…

Certificeringen

Testimonials

Uien

Mooie, schone uien zonder vellen Bij het afstaarten, sorteren en verpakken van uien komt veel stof vrij. Jongejans weet precies…

Aardappelen

Afzuiging bij aardappelverwerking Bij het verwerken en opslaan van aardappelen komt fijnstof vrij. Door het juiste afzuigsysteem bij uw machines, zijn…

Bloembollen

Zichtbaar schonere bloembollen Bij de verwerking van bloembollen komt veel stof en vellen vrij. De vellen vertragen het drogen van…

Zaden

Stof? Vellen? Endotoxinen? Onze filters lossen het op! Door innovatie, kennis en uitgekiende verwerkingssystemen behoren veel Nederlandse zaadbedrijven tot de beste in de wereld. Jongejans levert…

Agra Cycloon

De cycloon is een ideaal systeem om stof èn vellen te scheiden (separeren) van de lucht. Bij onderdrukcyclonen, zuigt een…

Agra Cyclojet

De cyclojet is een filtersysteem dat afgezogen agrarisch stof èn vellen scheidt (separeert) van de lucht. Door de ingebouwde (persluchtgereinigde)…

Agra PGF filter

De PGF is een ontstoffingsfiltersysteem dat wordt ingezet om agrarisch stof af te zuigen. De unit bestaat uit een fluisterstille,…

Mobiele units

De mobiele afzuiging kan flexibel worden afgestemd op uw productielijn. Overal waar stof of vellen afgezogen moeten worden, kunt u…

Kettingfilter

Voor grotere agrarische bedrijven is het PGKF filtersysteem ontwikkeld. Afzuiging van stof èn vellen. Deze unit bestaat uit meerdere fluisterstille…

Windshifting

Windshifting is een afzuigtechniek die wordt toegepast bij de valpunten in een verwerkingslijn, meestal bij het storten van uien of…

Seal rook

Wanneer u verpakkingsmachines in uw gebouw heeft, zult u de geur van seal rook als geen ander kennen en ...…

Overdruksystemen

Stofvrij werken in de leeskamer, een verademing! Door het creëren van overdruk in de leeskamer, verdwijnt het stof zonder wervelingen…

Events

Home

Home

Home

News

Informations

Nachrichten

Videos

Brochures

Privacy

Videos

Videos

Videos

Beweging in Luchttechniek

Naast de traditionele cycloon heeft Jongejans Luchttechniek uit Den Helder nu ook een onderdrukcycloon. Een noviteit die voordelen biedt. Ook…

Introductie: Loof Separator bij aardappelverwerking

Bij het verwerken van (poot)aardappelen komt stof vrij en is loof een steeds groter probleem geworden. Machinaal is het lastig…

Krachtige ventilatoren voor Partspoint in Ede

Onlangs heeft Jongejans Luchttechniek ventilatoren geleverd in samenwerking met InnoVfoam en Aqua+ voor Partspoint in Ede.

Afzuiging geeft AWEX oplossing voor stof, vellen èn seal rook!

Jongejans heeft onlangs een afzuigoplossing verzorgt voor Awex in Polen. Naast afzuiging van stof en vellen, heeft Jongejans een oplossing…

Windshifting voor zure tulpenbollen

Windshifting is een zeer effectieve afzuigtechniek en wordt ook toegepast bij tulpenbollen verwerkingslijnen voor het scheiden van zure bollen en…

Christopher Ranch

Begin dit jaar werd windshifting geïnstalleerd bij de Christopher Ranch Company in de knoflookhoofdstad van de wereld, Gilroy, Californië, USA.…

Nieuwe directie Jongejans Luchttechniek aangetreden

Nadat Jongejans Luchttechniek ruim 30 jaar onder leiding van Hugo en Fred Jongejans heeft gestaan, hebben de broers vanaf 1…

Totaaloplossing voor stof bij aardappelsorteren

Kreeg je vroeger vooral vuile handen bij het sorteren van aardappels, tegenwoordig zwerft het fijnstof als een grijze waas door…

Jongejans investeert in toekomst

Jim van der Voort en Rémon Koopman nieuwe vertegenwoordigers Jongejans Luchttechniek voor Nederlandse markt

Leo de Kock is klaar voor de toekomst

Bij AG-retailpartner Leo de Kock in Purmerend staan automatisering en professionalisering hoog in het vaandel. Om een slag te slaan…

Effectiever verpakken met afzuiging

Jongejans afzuigsystemen zijn speciaal ontwikkeld om uienvellen af te zuigen bij verpakkingsmachines met verpakkingen van 250 tot 2.500 gram. Minder…

De lucht is schoon!

Om stofproblemen tegen te gaan, heeft aardappelbedrijf Tolls uit Willich (Duitsland) geïnvesteerd in een filtersysteem tegen stof en heeft daar…

Sectors

Passion for your product Whether it concerns potatoes, onions, flower bulbs or seeds; extraction helps you achieve the perfect product.…

Onions

Lovely, clean onions without any skins (husk) Onions give off a lot of dust at the beginning of the process,…

Potatoes

Extraction during potato processing Fine dust is released when processing and storing potatoes. The right extraction system for your machines will…

Flower bulbs

Visibly cleaner flower bulbs Processing flower bulbs results in a lot of dust and skins being released. The skins delay…

Seeds

Dust? Skins? Endotoxins? Our filters will solve it! Many Dutch seed companies are counted among the best in the world…

Systems

Agra cyclone

A special fan extracts the dust and skins and blows them into the cyclone. The cyclone is an ideal system…

Agra Cyclojet

The cyclo-jet is a filter system that separates extracted agricultural dust and skins from the air. The integrated cartridge filters,…

Agra PGF filter

The PGF is a filter system used to extract agricultural dust. The unit consists of several extremely quiet, high-efficiency extraction…

Chain filter

The PGKF filter system was developed for large agricultural companies. It extracts dust and skins. This unit consists of several…

Mobile units

The mobile extraction unit can be flexibly configured to suit your production line. You can use this unit wherever dust…

Positive pressure systems

Dust-free working! By creating positive pressure in the sorting room, the dust disappears from the environment without swirling: the dust…

Seal smoke extraction

When you have packing machines inside your building, you will know the smell of the seal smoke like no other…

Windshifting

Windshifting is to be installed at a location in the line where the produce drops, usually in the receiving area.…

About us

We care for clean air With a Jongejans extraction system clean air is always at hand. Our powerful and durable…

Brochures

The air is clean!

To prevent dust problems, potato company Tolls from Willich (Germany) has invested in a dust filter system and has had…

More effective packaging with extraction

Jongejans extraction systems are specially designed to remove onion skins from packaging machines with packages of 250 to 2,500 grams.…

Dutch company has a total solution for potato sorting dust

In the past, you’d get your hands dirty while sorting potatoes. Nowadays, during this process, a cloud of fine dust…

Christopher Ranch

In January 2019 a successful install was completed at Christopher Ranch company in the Garlic capitol of the world, Gilroy,…

Wind shifting sour tulip bulbs

Windshifting is a very effective extraction technique and is also applied to tulip bulb processing lines for separating sour bulbs…

Extraction of seal smoke dust- and skins for Awex

Jongejans recently provided an extraction solution for Awex in Poland. Skins and dust from onions are extracted from the infeed…

Developments at Luchttechniek

Naast de traditionele cycloon heeft Jongejans Luchttechniek uit Den Helder nu ook een onderdrukcycloon. Een noviteit die voordelen biedt. Ook…

Service

Service & maintenance With proper maintenance on your Jongejans extraction system, you know that your installation will continue to function…

Contact

Visit us at: The Netherlands Jongejans Luchttechniek Breeuwersweg 51786 PG Den Helder Tel: +31 (0)223 66 06 66info@jongejans-luchttechniek.nl United states…

Sektoren

Passion für Ihr Produkt Ob es sich um Kartoffeln, Zwiebeln, Blumenzwiebeln oder Saatgut handelt; Extraktion hilft Ihnen, das perfekte Produkt…

Zwiebeln

Schöne, saubere Zwiebeln ohne Schalen Beim Entköpfen, Sortieren und Verpacken von Zwiebeln fällt viel Staub an. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung…

Kartoffeln

Absaugung bei der Kartoffelverarbeitung Bei der Sortierung und Lagerung von Kartoffeln wird Feinstaub freigesetzt. Durch das richtige Absaugsystem an Ihren Maschinen…

Blumenzwiebeln

Sichtbar sauberere Blumenzwiebeln Bei der Sortierung von Blumenzwiebeln entstehen viel Staub und Schalen. Die Schalen verzögern das Trocknen der Zwiebeln.…

Saatgut

Staub? Schalen? Endotoxine? Unsere Filter sind die Lösung! Durch Innovation, Know-how und ausgeklügelte Verarbeitungssysteme gehören viele niederländische Saatgutbetriebe zu den…

Systeme

Agra cycloon

Ein spezieller Ventilator saugt den Staub und die Schalen ab und bläst diese in den Cycloon. Der Cycloon ist ein…

Agra Cyclojet

Beim Cyclojet handelt es ich um ein Filtersystem, das abgesaugten Staub und Schalen in der Landwirtschaft von der Luft trennt…

Agra PGF filter

PGF ist ein Entstaubungsfiltersystem, das in der Landwirtschaft zum Absaugen von Staub eingesetzt wird. Die Einheit besteht aus einem flüsterleisen…

Kettenfilter

Für größere landwirtschaftliche Betriebe ist das PGKF Filtersystem entwickelt worden. Absaugung von Staub und Schalen. Die Einheit besteht aus mehreren…

Mobile Einheiten

Die mobile Absaugung kann flexibel auf Ihr Produktionslinie abgestimmt werden. Überall, wo Staub oder Schalen abgesaugt werden müssen, können Sie…

Überdrucksystem

Staubfreies Arbeiten Durch den Überdruck im Sortierraum verschwindet der Staub aus der Umgebung, ohne zu verwirbeln: Der Staub wird durch…

Siegelrauch Absaugung

Wenn Sie Verpackungsmaschinen in Ihrem Gebäude haben, werden Sie den Geruch von Siegelrauch wie kein anderer kennen und … Sie…

Windshifting

Windshifting ist eine bewährte, effektive Extraktionstechnik für die Knoblauch- und Zwiebelverarbeitung und wird mittlerweile von Dutzenden von größeren Zwiebelverarbeitern eingesetzt!…

über uns

Wir sorgen für saubere Luft Mit einer Absauganlage von Jongejans ist saubere Luft immer in Reichweite. Unsere kraftvollen und haltbaren…

Broschüren

Service

Service & Wartung Bei ordnungsgemäßer Wartung Ihres Jongejans-Absaugsystems wissen Sie dass Ihre Installation weiterhin optimal und sicher funktioniert. Sie reduzieren…

Kontakt

Besuch uns in: The Netherlands Jongejans Luchttechniek Breeuwersweg 51786 PG Den Helder Tel: +31 (0)223 66 06 66info@jongejans-luchttechniek.nl United states…

Branches

Passion pour votre produit Qu’il s’agisse de pommes de terre, d’oignons, de bulbes ou Semences ; l’aspiration vous aide à…

Oignons

De beaux oignons propres, sans feuilles L’équeutage, le tri et l’emballage des oignons dégagent énormément de poussière. Jongejans sait précisément…

Pommes de terre

Aspiration lors du traitement des pommes de terre Le traitement et le stockage des pommes de terre dégagent de la…

Bulbes

Bulbes visiblement plus purs Le traitement des bulbes dégage énormément de poussières et de feuilles. Les feuilles ralentissent le séchage…

Semences

Poussière ? Feuilles ? Endotoxines ? Nos filtres résolvent le problème ! Grâce à l’innovation, aux connaissances et aux systèmes de traitement, de nombreuses…

Systèmes

Agra cyclone

Un ventilateur spécial aspire la poussière et les feuilles et les souffle dans le cyclone. Le cyclone est un système…

Agra Cyclojet

Le cyclojet est un filtre qui sépare la poussière et les feuilles agricoles de l’air. Grâce aux gabarits de filtre…

Filtre Agra PGF

Le PGF est un système de filtre de dépoussiérage qui est utilisé pour aspirer la poussière agricole. L’unité se compose…

Filtre à chaîne

Le système de filtre PGKF a été développé pour des entreprises agricoles plus importantes. Aspiration de la poussière et des…

Unités mobiles

L’aspiration mobile peut être adaptée de manière flexible à votre ligne de production. Partout où de la poussière ou des…

Systèmes de décompression

Travail sans poussière En créant une surpression dans la salle de tri, la poussière disparaît de l’environnement sans tourbillonnement :…

Seal smoke extraction

Si vous avez des machines d’emballage dans votre bâtiment, vous connaissez l’odeur de la fumée de soudure comme nulle autre…

Windshifting

Le déplacement du vent doit être installé à un endroit de la ligne où le produit tombe, généralement dans la…

À propos de nous

Nous vous fournissons de l’air pur Toujours de l’air pur à portée de main grâce à une installation d’aspiration de…

Brochures

Service

Service & maintenance Avec un bon entretien de votre système d’extraction Jongejans, vous savez que votre installation continuera à fonctionner…

Contact

Visitez-nous à The Netherlands Jongejans Luchttechniek Breeuwersweg 51786 PG Den Helder Tel: +31 (0)223 66 06 66info@jongejans-luchttechniek.nl United states JDC…

Werken in schone lucht is prettiger en gezonder

Maatschap Verhage in Emmeloord heeft alle verwerkingspunten in de aardappellijn laten inpakken in stoftenten en voorzien van afzuiging.

Aardappel stofafzuiging bij Mts. Verhage

Maatschap Verhage werkt in schone en gezondere lucht nadat het Jongejans afzuigsysteem is geïnstalleerd.

Bezoek ons op de Fruit Attraction

Zoekt u nog een oplossing tegen stof of vellen? Bezoek ons op de Fruit Attraction in Madrid. Onze specialisten kunnen…

Afzuiginstallatie Tuinstra identiek opgebouwd na verhuizing

Stof is bij Aardappelhandel Jan Tuinstra BV in het Zuid-Hollandse Herkingen al decennialang een belangrijk aandachtspunt. ‘Iets wat je schoonhoudt,…

Aardappelhandel Mol: schone lucht is essentieel

Op negentien valpunten in de sorteer-, verpakkings- en weeglijn van de nieuwe locatie Aardappelhandel Mol BV in Westmaas wordt fijnstof…

Bezoek ons op de Fruit Logistica

Wilt u een oplossing voor stof en vellen? We informeren u graag over alle mogelijkheden tijdens de Fruit Logistica in…

Potato dust extraction at mts Verhage

Dutch potato farmer Verhage has a clean and healthy working area after installing a Jongejans dust collection system.

Visit us at the Fruit Attraction

Looking for a solution against dust or skins? Visit us at the Fruit Attraction in Madrid! Our specialists on site…

Tuinstra's dust collection system rebuilt identically after relocation

For decades, dust has been a major concern at Potato packer Jan Tuinstra BV, located in Herklingen in the South…

Potato processor Mol: clean air is essential

At nineteen drop points in the sorting, packing and weighing line of the new location Aardappelhandel Mol BV in Westmaas,…

Visit us at Fruit Logistica

We will be happy to inform you about all the possibilities with our extraction systems during the Fruit Logistica in…

Bewegung in der Lufttechnik

Naast de traditionele cycloon heeft Jongejans Luchttechniek uit Den Helder nu ook een onderdrukcycloon. Een noviteit die voordelen biedt. Ook…

Extraktion von Staub, Schalen und Siegelrauch für Awex

Jongejans hat kürzlich eine Extraktionslösung für Awex in Polen bereitgestellt. Aus der Zufuhrlinie und den 8 Verpackungslinien werden Schalen und…

Windshifting saure Tulpenzwiebeln

Windshifting ist eine sehr effektive Extraktionstechnik und wird auch bei Verarbeitungslinien für Tulpenzwiebeln angewendet, um saure Zwiebeln und Blätter von…

Christopher Ranch

Anfang dieses Jahres wurde das Windshifting bei der Christopher Ranch Company in der Knoblauchhauptstadt der Welt, Gilroy, Kalifornien, USA, eingerichtet.

Niederländisches Unternehmen hat Lösung für Staubproblem beim Kartoffelsortierungsprozess

Früher musste man sich die Hände noch richtig sauber machen, wenn man Kartoffeln sortiert hat. Auch heute ist es noch…

Leo de Kock is ready for the future

At AG retail partner Leo de Kock in Purmerend, automation and professionalization are of high priority.

Leo de Kock is ready for the future

At AG retail partner Leo de Kock in Purmerend, automation and professionalization are of high priority.

Effektivere Verpackung durch Absaugung

Jongejans Absaugsysteme sind speziell für das Entfernen von Schalen aus Verpackungsmaschinen mit Packungen von 250 bis 2.500 Gramm konzipiert. Weniger…

Die Luft ist sauber!

Um dem Problem der Staubentwicklung zu begegnen, hat das niederrheinische Kartoffelhandelsunternehmen Tolls in ein Entstaubungsfiltersystem investiert und damit gute Erfahrung…

Arbeiten in sauberer Luft ist angenehmer und gesünder

Verhage hat seine Anlage zur Kartoffelverarbeitung mit einer Absauganlage von Jongejans Luchttechniek ausgestattet.

Besuchen Sie uns auf der Fruit Attraction

Suchen Sie eine Lösung gegen Staub oder Schalen? Besuchen Sie uns auf der Fruit Attraction in Madrid! Unsere Spezialisten können…

Entstaubungsanlage Tuinstra nach Umzug identisch aufgebaut

Staub ist für den Kartoffelpacker Jan Tuinstra BV in Herkingen, Südholland, schon seit Jahrzehnten ein großes Thema. Das Credo des…

Kartoffelhandel Mol: Saubere Luft ist wichtig

An neunzehn Abwurfstellen in der Sortier-, Verpackungs- und Wiegelinie am neuen Standort von Aardappelhandel Mol BV in Westmaas wird der…

Besuchen Sie uns auf der Fruit Logistica

Auf der Fruit Logistica in Halle 6.1, Stand A-41 informieren wir Sie gerne über alle Möglichkeiten mit unseren Absauganlagen.

Du mouvement chez Luchttechniek

Naast de traditionele cycloon heeft Jongejans Luchttechniek uit Den Helder nu ook een onderdrukcycloon. Een noviteit die voordelen biedt. Ook…

Christopher Ranch

In January 2019 a successful install was completed at Christopher Ranch company in the Garlic capitol of the world, Gilroy,…

Une entreprise néerlandaise a une solution complète pour le triage des poussières de pommes de terre

Autrefois, on se salissait les mains en triant les pommes de terre. Aujourd'hui, pendant ce processus, un nuage de poussière…

Visitez-nous à Fruit Attractio

Cherchez vous une solution contre la poussière ou les pelures? Visitez notre stand au salon Fruit Attraction à Madrid !…

Visitez-nous à Fruit Logistica

Nous serons heureux de vous informer de toutes les possibilités offertes par nos systèmes d'extraction lors du salon Fruit Logistica,…

ISO9001

Erkend Leerbedrijf

Team

Get to know our team. With over 35 employees, spread across the Netherlands and the US, we work as one…

Team

Maak kennis met ons team. Met meer dan 35 medewerkers, verspreid over Nederland en de VS, werken wij dagelijks als…

Team

Machen Sie Bekanntschaft mit unserem Team. Mit mehr als 35 Mitarbeitern, verteilt über die Niederlande und die USA, arbeiten wir…

Team

Faites connaissance avec notre équipe. Avec plus de 35 collaborateurs répartis aux Pays-Bas et aux États-Unis, nous travaillons quotidiennement en…

Privacy

Privacy

Privacy

ISO9001

ISO9001

ISO9001

Certified training company

Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Entreprise de formation reconnue

Vacatures

Vacature: Zelfstandig monteur (binnen en buiten)

Wegens uitbreiding zoeken wij per direct een zelfstandig monteur (binnen en buiten). Het is een afwisselende functie waarbij je de…

Vacature: marketing medewerker

Ter versterking van ons team zoeken we naar een: marketing medewerker (parttime 10-16 uur per week)

Vacancies

We do not currently have any job vacancies or internships. However, if you believe you could be a genuine asset…

Offres d'emploi

Aucune offre d'emploi ou lieux de stage pour le moment. Si vous pensez pouvoir être un ajout précieux à notre…

Offene Stellen

Im Moment haben wir keine offenen Stellen oder Praktikantenstellen. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass Sie eine wertvolle Verstärkung…

Vacature Elektro- / servicemonteur

Ter versterking van ons team zoeken we naar een: elektro- / servicemonteur

Testimonials en

Testimonials fr

Testimonials de

Search

Events

Events

Events

pbvideos

Jongejans verzorgt oplossing voor aardappels en uien bij Duitse verwerker Groka

Afzuiging essentieel bij optisch sorteren en verpakken

Extraction essential for optical sorting and packaging

Jongejans provides solution for potatoes and onions at German processor Groka 

Jongejans fournit une solution pour les pommes de terre et les oignons au transformateur allemand Groka

L'aspiration est essentielle pour le triage optique et l'emballage

Jongejans bietet Lösung für Kartoffeln und Zwiebeln beim deutschen Verarbeiter Groka an

Absaugung unerlässlich bei optischer Sortierung und Verpackung

Contact Jim

Bel Jim

Contact Rémon

Bel Rémon

Bel Jesse EN

Bel Sascha DE

Contact Jesse EN

Kontakt Sascha DE

Arbeidsbesparend: zure bollen verwijderen met afzuiging!

Het is en blijft altijd een intensieve klus om de zure bollen eruit te halen. Hoe mooi is het dan…

Windshifting at clipping

During a trial at one of our biggest customers we’ve installed this windshifting principal on one of their two clippers.

Windshifting an einem Clipper

Während ein mehrwöchiger Testlauf bei einem unserer größten Kunden haben wir ein Windshifting System an einer von zwei Clipper installiert.

Vacature: Interieurverzorg(st)er

Ben jij een perfectionist met oog voor detail en passie voor interieurverzorging en ben jij per direct op zoek naar…

Meer weten?

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze afzuigoplossingen? Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!